Μασλάρης Γεώργιος, Διευθυντής

Παπαμαρίνου Μαρία, δασκάλα Α΄ τάξης

Τερλή Αικατερίνη, δασκάλα Β1΄ τάξης

Βόλτση Ηλιάνα, δασκάλα Β2΄ τάξης

Τηλκερίδου Ιωάννα, δασκάλα Γ΄ τάξης

Τοπάλης Παύλος, δάσκαλος Δ΄ τάξης

Καρολεμέα Αικατερίνη, δασκάλα Ε΄ τάξης

Ράτσος Νικόλαος, δάσκαλος Στ΄ τάξης

Πέιου Μαρία, Συμπλήρωση Ωραρίου

Νικολέτα Μακρή, Φυσικής Αγωγής

Παπαχρήστου Ευαγγελία, Αγγλικών

Νικολή Σοφία, δασκάλα Τμήματος Ένταξης

Κεσίδου Ελένη, Εικαστικών

Νούτση Αναστασία, Θεατρικής Αγωγής

Βάσω Ζαρογιάννη, Πληροφορικής

Σπυροπούλου Σωτηρία, Γαλλικών

Χασιώτης Αναστάσιος, Μουσικής