Παραθέτουμε τον χάρτη με τα χωροταξικά όρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς (όσοι κατοικούν εντός των κόκκινων γραμμών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α'  ΤΑΞΗ

1. Πιστοποιητικό γέννησης (θα παραληφθεί υπηρεσιακά)

2. Βιβλιάριο Υγείας (εμβόλιασμοί)

3. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

4. Λογαριασμός - αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

5. Αίτηση (υπάρχει στο σχολείο)

6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή - Α.Δ.Υ.Μ. (υπάρχει στο σχολείο)

7. Αίτηση φοίτησης Ολοήμερου - προαιρετικά (υπάρχει στο σχολείο)