Οι Γ',  Δ' , Ε'   και Στ'  τάξεις πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στη Βεργίνα και Θεσσαλονίκη.

Επισκεφθήκαμε το Μουσείο στη Βεργίνα, το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη και το Πλανητάριο.

Όλοι απολαύσαμε φαγητό και παιχνίδι στο Χωριό της Ειρήνης, με τους υπέροχους χώρους.

.... και όλο το σχολείο στο Δασάκι της Μεσοποταμίας, ευτυχώς, με σύμμαχο τον καιρό.

                                         Και του χρόνου!