Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου ευχαριστεί θερμά

τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

                                  

για την παραχώρηση πέντε ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν 

τις ανάγκες του σχολείου μας.

Ελπίζουμε η πράξη να βρει μιμητές!